NYKÖPINGSÅN SPORTFISKE

Om NyköpingsÅn

Nyköpingsån var under en längre tid ett av Sveriges bästa Lax och HavsÖringsvatten med avseende på fiske i Stadsmiljö. Det fiskades både grov Lax och HavsÖring framför allt från Forsen ända ner till Slottet. Under de senare åren har stödutsättningarna minskat och tillgången på fisk har då även den avtagit. Lax har under en längre tid inte satts ut alls utan endast HavsÖring.

Det är fortfarande relativt bra fiske framför allt direkt då fisket öppnas på nyårsnatten och en tid framåt. Det landas ett flertal stora Öringar varje säsong och det dyker även upp en och annan Lax. Nyköpingsåns Sportfiskeområde sträcker sig från Fallen i Harg ner till sista bron vid utloppet i hamnbassängen.