NYKÖPINGSÅN SPORTFISKE

REGLER

Det är du som fiskar som har ansvaret för att ta reda på vilka regler som gäller oberoende i vilket vatten du fiskar!

 • Regler i pdf format
 • Fiskeregler

  -Fiskesäsongen i Nyköpingsån är mellan 1 Januari till 14 September. Övriga dagar gäller totalt fiskeförbud

  -Fisket får endast ske med fiskespö från hand.

  -Fiske från broar är inte tillåtet.

  -Fiske med blysänken är av miljöskäl INTE tillåtet.

  -Användande av Huggkrok är inte tillåtet.

  -Tillåtna krokar: Fluga, enkel och dubbelkrok, krokgap max 13mm. Drag/Wobbler/trekrok, krokgap max 10mm.

  -Drag/wobbler/jigg/spinnare får inte fiskas förtyngda.

  -Fiske med naturligt agn/bete är inte tillåtet.

  -Fluga skall fiskas med minimum 1,5m nylontafs.

  -Felkrokad fisk och fisk som inte håller minimimått skall obevekligen återutsättas oavsett skick.

  -Vadning på sträckan strohuskvarn-korsbron är endast tillåten 2 meter ut vid rådande vattenstånd.

  -Flätad/spunnen lina är inte tillåtet.

  Minimimått:

  -HavsÖring 50cm

  -Lax 60cm

  -Gös 45cm

  -Gädda 45-75cm alla Gäddor under och över fönstermåttet skall släppas tillbaka.

  Fångstbegränsning:

  -Dagkort 2 laxartade fiskar.

  -Säsongskort 1 laxartad fisk/dag.

  -Gös max 3st/fiskare och dygn

  -Gädda max 3st/fiskare och dygn .

  -Abborre max 10st/fiskare och dygn.

  -Efter fylld kvot skall fisket avbrytas.

  -Fiskar du catch and release skall hullinglös krok användas.

  Fisketider

  -TOTALT FISKEFÖRBUD GÄLLER MELLAN 15 SEPTEMBER - 31 DECEMBER.

  -1 Januari 00:00-23:00. (Premiärdagen)

  -2 Januari - 14 September 04:00-23:00.

  -Varannandagsfiske gäller på sträckan Korsbron-Storhusqvarn f.o.m den 2:a Januari t.o.m 14 September, Spinnfiske Jämna datum, Flugfiske udda datum.

  Att tänka på

  -I Nyköpingsån tillämpar vi rörligt fiske för att ge alla fisketid på tillgängliga platser och uppströmskast är inte tillåtet.

  -Sopor,linor och annat skräp får inte lämnas kvar, det du kan ta med dig till ån, kan du även ta med dig hem.

  -Förordnad Tillsyningsman kan vid brott mot regler enligt ovan förklara fiskerätten förverkad och därmed beslagta dag och säsongskort.

  -Grov överträdelse kommer ovillkorligen att polisanmälas och fiskeutrustningen beslagtas.

  example graphic