NYKÖPINGSÅN SPORTFISKE

INDELNING ZONER

Det är du som fiskar som har ansvaret för att ta reda på vilka regler som gäller oberoende i vilket vatten du fiskar!

ZON 1

(Grön) sträcker sig från markgränsen vid Släbro (tydlig skyltning) och sträcker sig ner till Fors kraftstation. Fiskeförbud gäller vid kanotslalombanan vid Perioden. Här erbjuds ett attraktivt fiske året om efter arter som gädda, gös, abborre, mört, brax och sarv. Mellan 15 september till 31 december är fiske efter lax och havsöring förbjudet.

ZON 2

(Gul) sträcker sig från Fors kraftstation till Storhuskvarn.

ZON 3

(Blå) sträcker sig från Storhuskvarn till Korsbron. Här gäller särskilda regler/se under regler

ZON 4

(Orange) sträcker sig från Korsbron till hamnbron. Här gäller särskilda regler/se under regler

example graphic